amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Benedictijnen

orde der Benedictijnen - Benedictijner monniken

De regel van Sint-Benedictus

Sint-Benedictus van Nurcia

De eerste kloosters in West-Europa dateren uit de late oudheid. Ze werden gesticht naar het voorbeeld van de al veel oudere kloosters in Palestina, Syrië en vooral Egypte. Als de belangrijkste stichter en vader van het westers monnikendom geldt Benedictus van Nurcia [ca. 480-550]. Voor het dagelijks leven in zijn kloosters schreef Benedictus een Regel. Deze tekst, na de bijbel vermoedelijk het meest gelezen boek uit de Middeleeuwen, berustte op oudere modellen, maar bezit een heel eigen karakter. Waar in de oude kloosterregels de nadruk lag op discipline en ascese, is Benedictus opmerkelijk mild van toon. Het menselijk karakter maakt de regel tot meer dan het historisch belangwekkend document dat het is. Ook niet-christenen in een geseculariseerde eeuw kunnen er kracht en inspiratie uit putten: regelmaat, authenticiteit, zuiverheid en aandacht voor de dingen die je doet, zijn waarden van alle tijden. Deze nieuwe vertaling, in een mooie handzame uitvoering, maakt de beroemde monniksregel voor het eerst toegankelijk voor een breed Nederlands publiek. De vertaler Vincent Hunink [1962] is latinist. Hij vertaalde voor de Baskerville Serie werken van onder anderen Apuleius, Cicero, Caesar en Sallustius.

Sint-Benedictus van Nurcia, monniksregel, paperback, 100 blz, isbn 9025301894, 9789025301897, Athenaeum-Polak Uitgeverij


Een levensregel voor beginners

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven

Boeiend essay over het toepassen van de benedictijnse inspiratie op het dagelijks leven Een verfrissend boek voor al wie zijn leven, zijn verantwoordelijkheid of leiderschap wil herbronnen. Biblion recensie - G. Mathijsen osb De Regel voor monniken, waaraan de naam van Benedictus van Nursia [480-547] verbonden is, wordt al 15 eeuwen in de kloosters gevolgd als interpretatiemodel om het evangelie in praktijk te brengen. Dit boek stelt zich ten doel elementen uit deze spiritualiteit en de daarmee verbonden levensstijl aan te bieden aan mensen buiten de kloostermuren, als een middel om de kwaliteit van samenleven en samenwerken te verhogen. De auteur heeft zich deze spiritualiteit eigen gemaakt door veelvuldig verblijf in een benedictijner gemeenschap, met welke hij zich als »oblaat in de wereld« door beloften verbonden heeft. Dr. Derkse [1952], huisvader, is wetenschappelijk directeur van de Radboudstichting en namens deze stichting bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Daarvoor was hij scheikundeleraar. Sinds 1982 zoekt hij inspiratie voor zijn eigen leven in de Regel voor monniken. Ondergetekende, zelf meer dan veertig jaren benedictijn, acht dit boek een uitstekende, verfrissende, inleiding in de benedictijnse spiritualiteit, al komt hier de theologische dimensie, die uiteraard fundamenteel is, niet uitdrukkelijk ter sprake. Maar juist deze bescheidenheid spoort zeer goed met de geest van de Regel. Geschikt voor ieder met spirituele belangstelling.

Een levensregel voor beginners - Wil Derkse, spiritualiteit, paperback, 126 blz, isbn 9020941844, 9789020941845


Vuur dat blijft branden

gesprekken met monniken in Oosterhout

De Sint Paulusabdij in Oosterhout is in het begin van de vorige eeuw gesticht door gevluchte Franse monniken. De abdij is bijna 100 jaar lang een referentiepunt geweest voor religieus Nederland.
Charles van Leeuwen bezocht het klooster voor het eerst in 1981. Hij raakte bevriend met de monniken en werd ingewijd in de monastieke traditie. In dit boek doet hij, in persoonlijke portretten, verslag van die vriendschap.
Begin 21e eeuw is de abdij in Oosterhout gesloten, de benedictijnse gemeenschap van monniken is te oud en klein geworden om nog een levendig monastiek leven te kunnen verwezenlijken.
Vuur dat blijft branden - Charles van Leeuwen, kloosterleven, 9789056251970


De dharma van de H. Benedictus

Boeddhistische bespiegelingen over de Regel van Sint-Benedictus

De Regel van Sint-Benedictus is het geheel van een aantal richtlijnen die het christelijke kloosterleven sinds de zesde eeuw hebben geleid. Zij die volgens de Regel leven - een Regel die het dagelijkse leven in een klooster richting geeft - beschouwen die als het fundament, de kern van hun leven en voelen een grote genegenheid voor de schrijver ervan: een monnik wiens nederigheid en uitzonderlijke inzicht in de menselijke natuur als legendarisch gelden.
De Regel heeft niet alleen monniken gefascineerd, maar ook leken. Boeddhistische monniken en nonnen raakten geïntrigeerd door de overeenkomsten tussen hun traditie en die van hun christelijke collega's.
Vier prominente boeddhistische leraren hebben de oorspronkelijke tekst onder de loep genomen. Norman Fischer, zenpriester en oprichter van de Everyday Zen Foundation, Joseph Goldstein, mede-oprichter van de Insight Meditation Society, Judith Simmer-Brown, hoogleraar en voorzitter van het Buddhist Studies Program aan de Naropa Universiteit, en Yifa, non in het Fo Guang Shan-klooster in Taiwan en faculteitsmedewerker aan de National Sun Vat-Sen University. Dit boek is het resultaat van hun gesprekken.
Aan de hand van persoonlijke gebeurtenissen, een levendig debat en aandachtige en zorgvuldige vergelijking onthullen ze, hoe de wijsheid van elke monastieke traditie de andere nieuw leven kan inblazen. Hun inzichten zullen niet alleen boeddhisten en christenen aanspreken, maar ook appelleren aan ieder die geïnteresseerd is in de oude kloosterdiscipline en wat die wellicht te bieden heeft aan een materieel oververzadigde en spiritueel verhongerde cultuur.
De dharma van de H. Benedictus bevat tevens de volledige vertaling van de Regel van Sint-Benedictus.

De dharma van de H. Benedictus - Patrick Henry, paperback, 222 blz, isbn 9074815693, 9789074815697

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018