amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Jacob Boehme

Boehme

Een zeer lichte morgenster is opgegaan

Symposionreeks deel 1

Het symposion rond Jacob Boehme toont deze 'philosophus teutonicus', begenadigd met een scherpzinnige pen, als ondernemer, als schrijver en als mens die in zijn eigen leven worstelde om tot een werkelijk Godservaren door te dringen.
Deze worsteling is een menselijk drama geweest, maar de uitkomsten zijn adembenemend.


In de Symposionreeks verschijnen teksten over schrijvers die een belangrijke schakel vormen in de keten van het metafysisch denken. Deze gouden keten heeft de mensheid altijd begeleid en vele namen lichten hierin op. De visie die allen geven op wereld en mensheid komt tot uitdrukking in een kernzin van Hermes Trismegistos: "De mens is een groot wonder, o Asklepios".

Dit grote wonder werd door alle tijden heen in filosofische scholen en geestesscholen onderwezen, opdat de mens de weg zou gaan tot verwerkelijking van de onsterfelijke Geest-zielemens.

Vanuit de klassieke wereld is het hermetisch en christelijk denken tot een synthese gevoerd waarmee een nieuw levensperspectief voor de westerse mens is geopend. De figuren uit de Symposionreeks getuigen allen van dit levensperspectief.
Symposion
paperback
68 blz
isbn 9067322482
rozekruis-pers
prijsindicatie € 11,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018