amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Verzameling van lange leerredes

De verzameling van lange leerredes

De Digha-Nikaya [Lange verzameling] bevat de verzameling van lange leerredes die aan de Boeddha worden toegeschreven. Dit boekt vormt samen met vier andere verzamelingen de Sutta-Pitaka [Mand der Leerredes] van de Pali-Canon, de enige volledig bewaard gebleven Canon van het vroege boeddhisme.

Dit omvangrijke werk bevat de oudste teksten van het boeddhisme en benadert - ondanks vele latere uitwerkingen en toevoegingen - de kern van de Leer van de Boedha zo dicht mogelijk.

Een brontekst als de Digha-Nikaya, die nu voor het eerst rechtstreeks vanuit het Pali in het Nederlands is vertaald, is voor iedereen met interesse in boeddhisme uitermate belangrijk, omdat veel secundaire literatuur pas begrijpelijk wordt wanneer men kennis genomen heeft van de klassieke teksten, die - naast de mondelinge traditie - nog steeds de basis vormen voor de boeddhistische praktijk.

Een geschrift als de Dlgha-Nikaya dient niet opgevat te worden als een »onfeilbare waarheid«, maar dient veeleer aanleiding te zijn tot bezinning en kritische reflectie. De tekst leent zich vanwege het ritmische proza tevens voor recitatie in groepsverband. Ongetwijfeld is dit oude geschrift ook voor de moderne lezer een bron van inspiratie.

De vertaling wordt voorafgegaan door een algemene inleiding in het vroege boeddhisme, die de lezer vertrouwd maakt met het levensverhaal van de Boeddha en de belangrijkste elementen uit zijn Leer, waaronder de oude meditatievormen.


Drs. J.A. de Breet is indoloog en studeerde af aan de Rijksuniversiteit Leiden met een scriptIe over een Sanskriettekst uit de Mahayana traditie van de Perfectie van Inzicht. Hij publiceerde »Boeddha's Tweede Draaiing van het Rad van de Leer« - een geannoteerde vertaling van een deel van de Chinese versie van de »Perfectie van Inzicht in 8.000 Verzen«. Sameri met Prof. Janssen vertaalde hij uit het Pali een gedeelte van de Sutta Nipata voor het tijdschrift Saddharma, de voorloper van het »Kwartaalblad Boeddhisme«.

Prof. Dr. R.H.C. Janssen is emeritus hoogleraar in de klinische psychologie en de persoonlijkheidsleer aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is tevens psychotherapeut. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden studeerde hij bij Prof. Dr. T.E. Vetter Pali en Sanskriet.

Hij publiceerde in Saddharma een vertaling uit het Sanskriet van het Diamant Sutra. Voor de Stichting Vrienden van het Boeddhisme, waarvan hij van 1982 tot 1998 voorzitter was, schreef hij twee brochures: »Boeddhisme en Psychologie« en »Boeddhisme en Psychotherapie«.
Boeddha
leerrede
gebonden
872 blz
isbn 9056700618
9789056700614
Asoka
prijsindicatie € 56,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018