amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Verzameling van korte teksten

De verzameling van korte teksten

deel 1 - Sutta-Nipata & Dhammapada

In dit boek wordt een vertaling uit het Pali gegeven van de Sutta-Nipata - Verzameling van Sutta's - en het Dhammapada - Woorden van de Dhamma. Het zijn verzamelingen van leerteksten die aan de Boeddha worden toegeschreven.

Deze verzamelingen behoren tot de oudste delen van de Pali-Canon, het corpus van gewijde geschriften van de theravada-school. Ze behoren tot de Khuddaka-Nikaya: de verzameling van kleinere teksten.

In de Suta-Nipata worden aanwijzingen gegeven voor de wijze waarop men als volgeling van de Boeddha zou dienen te leven. Een grote verscheidenheid aan themata komt daarbij aan de orde, zoals de meditatie op liefdevolle vriendelijkheid, de dood, ouderdom, begeerte, de vergankelijkheid van lichaam en bezit.

Het is deze brede thematiek die het werk zo aantrekkelijk maakt. Daardoor groeide het uit tot een leidraad voor zowel de monnik als de leek.

Het Dhammapada kan men evenals de Sutta-Nipata karakteriseren als een handleiding. Het is een tekst die aangeeft hoe wij ons binden aan het leedvolle, onbevredigende bestaan in deze wereld. De weg die naar die bevrijding gewezen wordt, is die van de onthechting. In de meest consequente vorm is dat de weg van het wegtrekken van huis en haard de thuisloosheid in, zoals de monnik dat doet.


Drs. J.A. de Breet is indoloog en studeerde af aan de Rijksuniversiteit Leiden met een scriptie over een Sanskriettekst uit de Mahayana traditie van de Perfectie van Inzicht. Hij publiceerde 'Boeddha's Tweede Draaiing van het Rad van de Leer'.

Prof. Dr. R.H.C. Janssen is emeritus hoogleraar in de klinische psychologie en de persoonlijkheidsleer van de VU te Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit Leiden studeerde hij bij prof. dr. T.E. Vetter Pali en Sanskriet.
Khuddaka-Nikaya
leerrede
gebonden
384 blz
isbn 9056700839
9789056700836
Asoka
prijsindicatie € 28,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018