amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Bernardus van Clairvaux

Bernardus van Clairvaux

Tussen cultus en historie

Het oudste heiligenleven van Bernardus van Clairvaux, de VITA PRIMA SANCTI BERNARDI, is een uniek document. Geschreven om hem direct na zijn dood heilig te laten verklaren, groeide het in de loop der eeuwen uit tot een gezaghebbend historisch getuigenis. Toch is deze tekst in zijn opzet veeleer cultisch dan historisch en van controversiële kwesties rond de persoon van Bernardus geeft dit geschrift hoogstens versluierde aanduidingen om in aansluiting daarop verwijten van tijdgenoten te kunnen weerleggen.

Dit verklaart hoe het beeld ontstond van Bernardus als een charismatische en reeds voor zijn geboorte geheiligde prediker en wonderdoener, maar ook hoe bij historici, die deze voorstelling afwijzen, Bernardus vooral overkomt als een gespleten persoonlijkheid vol tegenstellingen: vredestichter en querulant, hardvochtig en gevoelvol, pastoraal bewogen en ook rancuneus; een aan de wereld onttrokken asceet en mysticus maar tevens een bedrijvig en berekenend politicus.

Adriaan Bredero brengt in dit boek onderscheid en scheiding aan tussen cultus en historie, die in de VITA Prima zo nauw met elkaar zijn verweven. In de wordingsgeschiedenis van Bernardus' heiligverklaring en cultus, die hij zelfs tot in handschriftelijke details belicht, laat de auteur duidelijk zien hoe het beeld van Bernardus als heilige gestalte kreeg.
Adriaan H. Bredero
biografie
paperback, 366 blz
9039100012
prijsindicatie € 33,00
Frankrijk
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018