amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Frans van Cauwelaert

Frans van Cauwelaert 1923-1932

Schepper van Nederlandstalig Vlaanderen

In 1916 had Van Cauwelaert de regering doen beloven dat ze "de gelijkheid in rechte en in feite" met Wallonië op taalgebied zou helpen vestigen. Maar koning Albert I, steunend op de liberale partij, had hem in 1923 een zware nederlaag toegebracht en de dominantie van het Frans in Vlaanderen veilig gesteld. Ook de regering die de katholiek Van Cauwelaert daarna met de socialisten vormde, werd binnen het jaar ten val gebracht.

Van Cauwelaert moest zich terugtrekken op zijn burgemeesterschap van Antwerpen. Hij verwezenlijkte de uitbreiding van de stad en een ongeziene groei en industrialisering van de haven. Maar hij leed een nieuwe nederlaag bij de verwerping in 1927 van het Belgisch-Nederlands verdrag dat onder meer de verbinding van de Antwerpse haven met de Rijn moest verbeteren.
Lode Wils
biografie
paperback, 180 blz
9052408262
prijsindicatie € 22,00
Vlaanderen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018