amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Descartes

biografie
Genevieve Rodis-Lewis
hardcover, 380 blz
isbn 9077070249
9789077070246
prijsindicatie € 38,50

bestel boek
Descartes - Rodis-Lewis
Geneviève Rodis-Lewis, internationaal gezaghebbend Descartes-specialiste en voor haar werk bekroond met de Grote Prijs van de Académie Française, schreef een magnifieke biografie van deze 'vader van de moderne wijsbegeerte'.

Op even gedetailleerde als meeslepende wijze belicht zij hierin de persoonlijke en historische gebeurtenissen in het leven van René Descartes (1596-1650), zijn jeugd- en studiejaren, zijn vriendschappen met o.a. Beeckman en Mersenne, zijn verblijf in de Nederlanden waar hij polemiseerde met de calvinistische theologen, zijn ontmoetingen met prinses Elisabeth van Bohemen en koningin Christina van Zweden, zijn ziekte en dood in Stockholm.

De auteur put daarbij veelvuldig uit Descartes' privé-correspondentie, maar ook uit een aantal onlangs ontdekte en deels onthullende documenten. Mede op basis van dit materiaal corrigeert zij enkele onjuistheden in vroegere biografieën en verheldert zij tot dusver duister gebleven episodes in het leven van de filosoof.

Rodis-Lewis schetst in haar boek de ontwikkeling van Descartes' denkbeelden, die zoals bekend van grote invloed zijn geweest op de gehele wijsbegeerte na hem. Maar haar boek is niet alleen een intellectuele biografie, het schetst ook een levensecht portret van Descartes' complexe persoonlijkheid. Dit laatste verklaart in niet geringe mate het succes van dit werk, ook bij een niet-wijsgerig geschoold maar wel historisch geïnteresseerd publiek.

boeken over René Descartes
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018