Bibliotheek Descartes

Bibliotheek Descartes
band 1
Descartes' vroegste werk
8 banden
verzameld werk
René Descartes
complete wijsgerige
en wetenschappelijke oeuvre
chronologische volgorde
selectie correspondentie
Erik-Jan Bos
Universiteit Utrecht
Han van Ruler
Erasmus Universiteit Rotterdam
Descartes-experts
filosofie
René Descartes
fundament modern denken
cogito, ergo sum
ik denk, dus ik ben
modern zelfbewustzijn
zorgvuldige vertalingen
uitvoerig en deskundig
ingeleid en geannoteerd
uitgebreide leeswijzer
deel 1
vier vroege werken
Samenvatting van de muziekleer [op verzoek van Isaac Beeckman]
Persoonlijke aantekeningen
Dromen
Regels om richting te geven aan het verstand
amerigo.nl boekhandel
- Bibliotheek Descartes
- band 1
- René Descartes
- paperback
- 350 blz
- Boom - 2010
- isbn 9085066573
- 9789085066576
- prijsindicatie € 34,90

bestel boek
Bibliotheek Descartes
Descartes' vroegste werk band 1, Regels om richting te geven aan het verstand, een aanzet tot het formuleren van de juiste methode voor wetenschappelijk en filosofisch denken. Daartoe ontwerpt hij 21 regels. Het werk is onvoltooid, maar vormt de basis voor zijn latere methodiek. Naast »de Regels« vindt men in dit deel drie kleinere vroege werken, Samenvatting van de muziekleer [op verzoek van Isaac Beeckman], Persoonlijke aantekeningen en Dromen.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018