Bibliotheek Descartes, deel 2

Bibliotheek Descartes
band 2
de Wereld
de Mens
het Zoeken naar waarheid
8 banden
verzameld werk
René Descartes
compleet wijsgerig
wetenschappelijk oeuvre
chronologisch
correspondentie
Erik-Jan Bos
Universiteit Utrecht
Han van Ruler
Erasmus Universiteit Rotterdam
Descartes-experts
filosofie
metafysisch
natuurkundig
biologisch
Rene Descartes
1596-1650
Frans filosoof
wiskundige
natuurkunde
fysiologie
rationalisme
vader moderne filosofie
Descartes woonde
en werkte 20 jaar in
Nederland
Franeker
Amsterdam
Leiden
Deventer
Harderwijk
Utrecht
Amersfoort
Leeuwarden
Oegstgeest
Santpoort
Egmond aan den Hoef
Egmond Binnen
amerigo.nl boekhandel
- Bibliotheek Descartes
- band 2
- René Descartes
- de Wereld
- de Mens
- het Zoeken naar waarheid
- paperback
- 250 blz
- Boom - 2011
- isbn 9085066581
- 9789085066583
- prijsindicatie € 34,90

bestel boek
Bibliotheek Descartes
Descartes' vroegste werk band 1, Regels om richting te geven aan het verstand, een aanzet tot het formuleren van de juiste methode voor wetenschappelijk en filosofisch denken. Daartoe ontwerpt hij 21 regels. Het werk is onvoltooid, maar vormt de basis voor zijn latere methodiek. Naast »de Regels« vindt men in dit deel drie kleinere vroege werken, Samenvatting van de muziekleer [op verzoek van Isaac Beeckman], Persoonlijke aantekeningen en Dromen.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018