amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Marsilio Ficino

Ficino

Brug naar de Hermetische Gnosis

Symposionreeks deel 3

Renaissance: uitvindingen en nieuw denken. Ficino vertaalt het 'Corpus Hermeticum' van Hermes Trismegistos. Geloof maakt plaats voor een synthese van hermetisch-platonische wijsbegeerte.

Een nieuwe cultuur en spirituele waarden spreiden zich uit over Europa en hebben grote invloed.


In de Symposionreeks verschijnen teksten over schrijvers die een belangrijke schakel vormen in de keten van het metafysisch denken. Deze gouden keten heeft de mensheid altijd begeleid en vele namen lichten hierin op. De visie die allen geven op wereld en mensheid komt tot uitdrukking in een kernzin van Hermes Trismegistos: "De mens is een groot wonder, o Asklepios".

Dit grote wonder werd door alle tijden heen in filosofische scholen en geestesscholen onderwezen, opdat de mens de weg zou gaan tot verwerkelijking van de onsterfelijke Geest-zielemens.

Vanuit de klassieke wereld is het hermetisch en christelijk denken tot een synthese gevoerd waarmee een nieuw levensperspectief voor de westerse mens is geopend. De figuren uit de Symposionreeks getuigen allen van dit levensperspectief.
symposion
paperback
68 blz
isbn 9067322504
rozekruis-pers
prijsindicatie € 11,00
bestel boek
rozekruis
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018