amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Galileo Galilei - Dialoog

Galileo Galilei

Galileo Galilei
Draait de aarde om de zon, of de zon om de aarde ? Dat was een van de kernvragen aan het begin van de wetenschappelijke revolutie die vanaf de 16e in Europa plaatsvond.
Copernicus koos voor het eerste, en Galilei werkte het idee later uit in zijn toentertijd revolutionaire werk Dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen.
een frontale aanval op de Aristoteliaanse natuurfilosofen
De kerk verbood Galilei in 1616 om de leer van Copernicus nog langer te verkondigen. Toen er een nieuwe paus aantrad, Urbanus VIII, vriend en bewonderaar van Galilei, leek er een meer liberale wind te gaan waaien.
Hoewel Galilei op last van de kerk passages aanpaste, ontbrandde er direct na de publicatie een felle strijd dit boek, uitmondend in het beruchte proces, waarbij galilei zijn opvattingen moest afzweren.
na 400 jaar, in het Nederlands vertaald
Galileo Galilei [1564-1642], revolutionair natuuronderzoeker, verwierf in 1610 wereldfaam met de publicatie van zijn telescoopwaarnemingen aan de hemel.
bestel boek
wereldsysteem
Vanwege zijn alom erkende meesterwerk werd hij door de inquisitie bestraft met een levenslange gevangenisstraf, later omgezet in huisarrest.

dialoog over de 2 voornaamste wereldsystemen

het boek is vertaald door Hans van den Berg, het voorwoord is van Floris Cohen en Albert van Helden
Hans van den Berg [1944] is wiskundige en natuurkundige en studeerde daarnaast wetenschapsfilosofie
geschiedenis
Galileo Galilei
biografie
auteurs
prijzen
A...   B...   C...
<<       >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2016