amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Irenaeus - Meijering

Irenaeus

grondlegger van het christelijk denken
Eginhard Meijering
christendom
paperback
232 blz
isbn 9050184537
prijsindicatie € 18,00

In het jaar 178 werd Irenaeus bisschop van Lyon. Hij wordt heden ten dage beschouwd als de eerste echte theoloog, en grondlegger van het christelijk denken. Irenaeus ging de strijd aan met de in zijn tijd bloeiende stroming van de gnostici. De gnostici geloofden dat men in zijn diepste ik n was met het goddelijke. De verlossing uit de 'boze wereld' lag in de bewustwording van die eenheid.

Irenaeus fulmineert tegen deze ketterij en beschrijft hoe de historische Jezus, zijn dood en opstanding de weg zijn naar een eeuwige verlossing. Daarmee legt hij de fundamenten voor de christelijke theologie. Eginhard Meijering is een groot kenner van het vroege christendom. Zijn boek is een heldere uiteenzetting van Irenaeus' denken en de tijd waarin hij leefde.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018