amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Ds. Izašk Kievit

Tijd is kostbaar

Ds. Izašk Kievit [1887-1954]
in de branding van het kerkelijk leven
H. Hille
hardcover
256 blz
isbn 9061408105
9789061408109
prijsindicatie € 27,95

Ds. Izašk Kievit (1887-1954) was een hervormd predikant uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij diende achtereenvolgens gemeenten te Garderen (1915), Benschop (1917), Lunteren (1920) en Baarn (1923-1952).

Ds. Kievit was een man met grote gaven van hoofd en hart en bedeeld met een tere vreze Gods. Zijn prediking, zielszorg en theologische bezinning heeft in de eerste helft van de twintigste eeuw niet alleen op menig leven een stempel gezet, maar heeft ook grote invloed gehad - met name aan het einde van de jaren dertig - op de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Bond.

In die jaren was hij verbonden aan het 'Gereformeerd Weekblad'. Door zijn meditaties en artikelen in dat blad gaf hij mede leiding aan een deel van het hervormd gereformeerde kerkvolk. Rond de persoon van ds. Kievit groepeerde zich rond de Tweede Wereldoorlog een kring van predikanten die wel aangeduid werd als de bevindelijke stroming binnen de Gereformeerde Bond. Ondanks de kritiek die ds. Kievit regelmatig uitte op het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en op het officiŽle bondsorgaan 'De Waarheidsvriend' was het nooit zijn bedoeling tot een eigen organisatie naast de Gereformeerde Bond te komen.

Ds. Kievit was en bleef een prediker die in de Nederlandse Hervormde Kerk een gereformeerde, schriftuurlijk bevindelijke prediking verwant aan de reformatoren wilde brengen. Daarbij hield hij steeds de eenheid van de gereformeerde belijders in de vaderlandse kerk in het oog.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018