amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Wilhelmina

Cees Fasseur
biografie
paperback
644 blz
isbn 9050184529
prijsindicatie € 31,50


gebonden
isbn 9050184510
prijsindicatie € 38,50

Wilhelmina

krijgshaftig in een vormeloze jas

De Tweede Wereldoorlog staat centraal in deel twee van de monumentale biografie van koningin Wilhelmina. In de vijf jaar van haar ballingschap in Engeland beleefde zij de somberste en mooiste uren van haar lange regering.

In Londen was zij de stem van het vrije en strijdende Nederland, de moeder van de Engelandvaarders, maar ook de kampioen van een politiek vernieuwingsstreven dat haar met het kabinet in hevig conflict bracht. Wilhelmina deed van deze bewogen jaren verslag in talloze brieven aan prinses Juliana in Canada.

Die brieven worden hier voor het eerst gepubliceerd, naast andere stukken uit haar persoonlijk archief waartoe Cees Fasseur als eerste onbeperkt toegang had. Ook de periode tussen de wereldoorlogen komt tot leven.

Wilhelmina's zoektocht naar een geschikte huwelijkspartner voor haar dochter, de geldzorgen van prins Hendrik, haar reizen en politieke bemoeienissen, worden meeslepend verteld. Helder, diepgravend, gedetailleerd en tegelijk panoramisch wordt het beeld van deze vorstin en haar tijd geschetst.

Cees Fasseur, jurist en historicus, is werkzaam als hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde verschillende boeken over het Indische koloniale verldeden, waaronder De indologen, De weg naar het paradijs en Indisch-gasten. Hij was tevens lange tijs als raadadviseur verbonden aan het ministerie van Justitie. Ca. 650 pagina's met circa 100 kleurenillustraties en foto's.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018