amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Vrijheid van een christen - Luther

De vrijheid van een christen

De grote kerkhervormer Maarten Luther schreef in 1520 dit "klein boekje wanneer men de omvang beziet, maar de gehele hoofdsom van het geloof is erin begrepen". Het is ontstaan toen Luther vanuit kringen rond de paus gemaand werd om zijn standpunt nog n keer uiteen te zetten en zich daarbij te onthouden van polemiek. Alhoewel het ketterproces reeds in gang was gezet, hoopte men zo een veroordeling nog te voorkomen. Luther voldeed aan dit verzoek met deze kern van zijn geloof.

Nergens wordt het centrale thema van de Reformatie beter geformuleerd: de rechtvaardiging door het geloof, die leidt tot de vrijheid van de christen. Luther noemt het de "vrolijke ruil": alles wat van ons is (Luther doelt op het zondige en gebrekkige) neemt Christus op zich, en alles wat Christus door zijn dood en opstanding verworven heeft, wordt ons bezit. Op onze beurt zullen wij ons net zo voor onze naasten inzetten als Hij het gedaan heeft voor ons en "een Christus moeten worden".

Uitgangspunt van dit boekje zijn twee stellingen, die elkaar lijken tegen te spreken: "een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan; een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan". Het geloof maakt immers vrij van alle menselijke en kerkelijke wetten, maar anderzijds ook dienstbaar aan Christus en aan elkaar.

Dit boek verschijnt nu in een mooie gebonden editie en in een nieuwe vertaling met toelichting van Christa Boerke.
Maarten Luther
theologie
gebonden
120 blz
isbn 9043507350
prijsindicatie € 18,90

Europa     Luther
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018