amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Maria Magdalena

evangelie boeken

Dankzij de spectaculaire ontdekking van de Nag-Hammadi-geschriften en de Berlijnse Codex kon na bijna twintig eeuwen het beeld van Maria Magdalena worden bijgesteld.

Maria Magdalena en haar evangelie

Maria Magdalena en haar evangelie
Maria Magdalena en de [Schijn] Heiligen
Nieuwe openbaringen van de tweelingzielen Maria Magdalena & Jezus.

Maria Magdalena en de [Schijn] Heiligen

Meer dan veertienhonderd jaar lang lag het Evangelie naar Maria verborgen op een christelijke begraafplaats bij de Egyptische stad Achmiem.

Maria Magdalena, de mythe voorbij

Maria Magdalena, de mythe voorbij
Maria Magdalena
Maria Magdalena: geen ander, man noch vrouw, heeft de leringen van Jezus zo naar wezen, zin en diepte verstaan.

Maria Magdalena

Nieuwe bronnen over Jezus en de vrouw uit Magdala.

Openvallend testament

Openvallend testament
Maria Magdalena
Maria Magdalena, in iedere vrouw.

Maria Magdalena

Vroegchristelijke teksten over Maria Magdalena.

Geliefde discipel

Geliefde discipel
Geheimen van Maria Magdalena
Mythen en feiten rond de vrouw in het leven van Jezus.

Geheimen van Maria Magdalena

Het boek begint met de 4e-eeuwse Franse legende dat Maria Magdalena de graal naar Frankrijk zou hebben gebracht. Nog heden ten dage wordt ieder jaar in Saintes Marie-de-la-Mer in de Provence de aankomst per bark gevierd van Lazarus en Martha, Maria Magdalena zelf en haar dochter Sarah.

Vrouw met de albasten kruik

Vrouw met de albasten kruik
Wie was Maria Magdalena ?

Bijbelse bronnen

Hoe vreemd het ook moge klinken : Maria Magdalena komt in het Nieuwe Testament van onze Bijbel nauwelijks voor. In het Evangalie volgens Mattheus verschijnt ze pas aan het letterlijke einde, na Jezus' dood.

De evangelist vermeldt dat veel vrouwen, die Jezus uit Galilea hadden gevolgd en hem hadden onderhouden, op enige afstand van het kruis stonden. Onder hen Maria van Magdala. Laatstgenoemde gaat, samen met »de andere Maria«, na de sabbat naar het graf van Jezus.

De evangelist Marcus wijkt niet veel af van de lezing bij Mattheus. Opvallend is echter dat er aan het oorspronkelijke »Evangelie volgens Marcus« later nog een stuk werd »aangeschreven«. In hoofdstuk 16, vers 9 vertelt deze onbekende evangelist dat de opgestane Jezus verschijnt aan Maria uit Magdala »bij wie hij zeven demonen uitgedreven had«.
Bij de evangelist Lucas is Maria Magdalena ook een van de vrouwen die van een engel hoort dat Jezus is opgestaan. Ze geeft deze boodschap door aan de elf apostelenen »alle anderen«. Maar Lucas maakt ook melding van Maria tijdens het leven van Jezus. In hoofdstuk 8 lezen we

»In de tijd die daarop volgde trok hij door steden en dorpen om de goede boodschap van het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem en ook enkele vrouwen, die van boze geesten en ziekten genezen waren - Maria van Magdala, uit wie zeven demonen waren weggegaan, Johanna ... en Susanna - en nog vele andere vrouwen, die henm uit eigen middelen onderhielden.«

De evangelist Johannes vermeldt ook de Magdaleense als toeschouwster bij de kruisiging van Jezus. Als ze later naar het graf gaat, ontmoet ze de opgestane Jezus, die ze eerst niet herkent. daarna brengt ze de boodschap van Jezus' opstanding aan de leerlingen.

Maria Magdalena en haar evangelie - Jacob Slavenburg, blz 9, 10, isbn 9020282913
boek, lezen, literatuur, Maria Magdalena, geschiedenis, biografie, religie, 22 juli
Maria Magdalena
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018