amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Genadereligie van India en het christendom

De genadereligie van India en het christendom

overeenkomsten en verschillen &

Religieuze overeenstemming

parallellen in de godsdienstgeschiedenis

In het eerste deel van deze uitgave combineert Rudolf Otto zijn grote kennis van de godsdienstgeschiedenis met zijn religieuze inlevingsvermogen. Fijnzinnig wijst Otto op de overeenkomsten en contrasten tussen genadereligies uit oost en west. Als geen ander weer hij de wezenlijke gevoelswaardes achter deze innerlijke overtuigingen onder woorden te brengen.

Door zijn warme betrokkenheid ondervindt de lezer niet alleen een intellectueel plezier, maar raakt het hem ook in het hart, Rudolf Otto leert ons waar het in de religie werkelijk gaat: een heldhaftige poging van de mens om zich te verzoenen met een numineuze macht die groter is dan zijn bevattingsvermogen.

Op weergaloze wijze komt Otto ons tegemoet met overpeinzingen die ons nader brengen tot hetgeen in het leven van alledag maar al te vaak ver weg en soms zelfs onbereikbaar lijkt: het zich zinvol ingeschakeld voelen in het geheel van het zijnde, zoals de bekende psycholoog en psychiater H. C. Rümke het ooit kort en krachtig formuleerde.

In het tweede gedeelte van deze uitgave belicht Rudolf Otto het ontstaan en de geschiedenis van het religieuze gemoed. Hij laat zien hoe religies zich in verschillende tijden en culturen anders kleuren, maar zich ook gelijkvormig ontwikkelen zonder dat altijd van beïnvloeding sprake is. De overeenkomsten komen volgens Otto voort uit een uniforme werking van de gelijkgestemde menselijke ziel, die als de onderliggende bepalende factor overal aanwezig is.

vertaling deel 1, dr. A. Scheepers, vertaling deel 2, Joh. Vogel et al.
geïllustreerd, bevat voetnoten, index en verklarende woordenlijst
Rudolf Otto
religie
paperback
176 blz
isbn 9080730033
9789080730038
Abraxas Uitgeverij
prijsindicatie € 14,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018