amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Een onbelicht verleden

De tewerkstelling van medisch studenten in nazi-Duitsland [1943-1945]

Een onbelicht verleden

H.J. Dokter, F. Verhage - J.M.W. Binneveld

Voorwoord

01   Inleiding
02   De druk wordt groter ; Nederland in het tweede en derde oorlogsjaar
03   De twerkstelling van de studenten
04   De melding en het verzamelkamp Ommen
05   Bestemming Duitsland
06   Tewerkstelling en werkomstandigheden
07   Levensomstandigheden
08   Duur van het verblijf in Duitsland en verlof
09   Relaties
10   Ziekte en dood
11   De ineenstorting van het Derde Rijk
12   Verloop van de oorlog, oorlogsgeweld en gevolgen van de politieke situatie
13   Bevrijding, terugreis en thuiskomst
14   Terugblik en verwerking
15   Epiloog

Literatuur

Bijlagen
A   Oproep aan artsen die na mei 1943 als medisch student in Duitsland tewerkgesteld werden
B   Vragenlijst ten behoeve van het onderzoek naar de ervaringen van medische studenten die na mei 1943 tewerk zijn gesteld in Duitse ziekenhuizen
C   Senaat Universiteit van Utrecht : toestand studenten in Duitschland. Brief 16 maart 1944
D   Cijfermatige uitkomsten


bijlage C blz 163 :
15. F. Koerwinkel (Kath.Econ.H.S.Tilburg). Voor dezen student geldt hetzelfde als hierboven voor Hissink aangegeven.
14. E. Hissink (Vrije Univ.A'dam, jurist) tewerkgesteld bij de Knorr Bremse A.G. te Berlin-Lichtenberg werd n van de eerste dagen van december jl. [1943] tijdens zijn werkzaamheid op de fabriek in een schuilkelder onder het puin bedolven.


Onbelicht verleden. De tewerkstelling van medisch studenten in nazi-Duitsland [1943-1945], door H.J. Dokter, F. Verhage en J.M.W. Binneveld ; Van Gorcum Uitgeverij, Assen, 2001 ; isbn 9023235908 ; 179 blz

Het boek is geschreven door een drietal auteurs : twee artsen [prof. dr. H.J. Dokter, emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde en prof. dr. F. Verhage, emeritus hoogleraar medische psychologie] en een historicus [prof. dr. J.M.W. Binneveld, hoogleraar maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit]. De inhoud van het boek is mede gebaseerd op 107 enquetes.

Het exemplaar dat ik heb gelezen maakt deel uit van de Bibliotheek Universiteit van Amsterdam. Het boek is een legaat van V.N. Wybrands en N. Wybrands - de Wit.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018