amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis

Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis

drs. A.C.M. Kappelhof
begeleider regionale geschiedbeoefening

1978, Provinviaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch

eventueel voor project Tijdens WO II omgekomen Tilburgse Studenten :
blz 75, 556 : J. van Sprang - Oisterwijk voor honderd jaar. De Kleine Meierij, XIII [1959/1960]
no. 3 p. 12-15 [Tweede Wereldoorlog]
no. 4 p. 12-14 [idem]

Sprang, Johannes Petrus [Jan] van [http://www.advandenoord.nl/biografieen/Sprang_J_van.html]
Net na de oorlog publiceerde hij in De Nieuwsbode artikelen over Oisterwijk in de oorlogsjaren. Hij was rond 1960 bezig met het verzamelen van oorlogsherinneringen. Kort na de oorlog woonde hij in de Stationsstraat [B506]

Ad van Oord - publicaties over Brabantse geschiedenis en Tweede Wereldoorlog

Bronnen voor de Oisterwijkse Geschiedschrijving IV (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie)’, in: De Kleine Meijerij 44 [1993] 69-70.

Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog, een gids voor bronnen en literatuur, Werken met Brabantse Bronnen 3 ['s-Hertogenbosch 1994], 9072526287, 9789072526281

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018