amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas

Brazilie geschiedenis

BraziliŽ historie

Dit verhaal steunt zowel op klassieke historische bronnen, literatuur, reisverhalen en persartikelen als op persoonlijke ervaringen en relaties van de auteur.

Brazilie, een geschiedenis

Brazilie, een geschiedenis
Braziliaans rood
De kolonie zal slechts enkele jaren standhouden en uiteindelijk te gronde gaan aan godsdiensttwisten, waarna het eiland kan worden ingelijfd door de Portugezen.

Braziliaans rood

Maurits Ver Heull [Zutphen 1787- Arnhem 1860], zee-officier, directeur van de Marinewerf te Rotterdam, tekenaar, amateur-bioloog, auteur van reisverhalen en biografieŽn, schreef rond het midden van de 19e eeuw zijn Levensherinneringen.

Levensherinneringen 1787-1812

Levensherinneringen
Nederlanders in Brazilie
Dat onze voorvaderen van 1630 tot 1654 een deel van het huidige BraziliŽ als kolonie hielden, is hier net zo weinig bekend als het feit dat het Mauritshuis in Den Haag niet van de stadhouder Prins Maurits was, maar van ene Johan Maurits van Nassau, bijgenaamd 'de Braziliaan', gouverneur van die kolonie in het Noorden van BraziliŽ.

Nederlanders in Brazilie, 1624, 1654

boek, lezen, literatuur, geschiedenis Brazilie, historie
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2017