amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Abdij Koningshoeven Tilburg by Erwin Nas

Abdij Koningshoeven Tilburg by Erwin Nas

Hemelvaart

In de Bijbel wordt het verhaal van Hemelvaart twee keer ter sprake gebracht : in het Evangelie naar Lucas en in het boek Handelingen. Beide verhalen zijn door de evangelist Lucas geschreven.

In Lucas 24:51 gaat Jezus meteen op de dag van de opstanding naar de hemel. in Handelingen 1:9 verschijnt Jezus gedurende 40 dagen aan zijn apostelen. Pas daarna wordt hij in hemel opgenomen.

Lucas vond het een goede gedachte in dit tweede deel veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart te laten verstrijken, dan kon hij op de vijftigste dag na Pasen, wanneer het joodse Pinksterfeest wordt gevierd, mooi de uitstorting van de heilige Geest laten plaatsvinden.«

Het verhaal gaat, deel 6 - Nico ter Linden, Hemelvaart, blz 95

Lucas 24:51
En het geschiedt :
terwijl hij hen zegent
gaat hij van hen weg
en wordt opgenomen in de hemel

Handelingen 1:9
Terwijl hij dat zegt wordt hij,
terwijl zij toekijken, opgeheven,
en een wolk neemt hem weg
van hun ogen

bron : Naardense Bijbel

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018