amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Abdij Koningshoeven Tilburg by Erwin Nas

Abdij Koningshoeven Tilburg by Erwin Nas

Pinksteren

In Wie Wat Waar het register op alle 6 delen uit de serie Het verhaal gaat ... van Nico ter Linden, uitgegeven door Balans Uitgeverij staat Pinksteren of het Pinksterfeest vermeld met en verwijzing naar :

deel 2 : blz 284
deel 3 : blz 22, zie ook Wekenfeest
deel 6 : blz 95, het joodse Pinksterfeest
deel 6 : blz 100, 101, ook over de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren n over de historische ontwikkeling van Paasfeest en Pinksterfeest in Isral, blz 105, 106, 172 zie ook Oogstfeesten, Wekenfeest en het het getal 50

Bij Matthes vallen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op n dag. Lucas zal ze later uit elkaar halen en er drie verhalen van maken.
deel 2 : blz 284

Zojuist heeft het volk pasen gevierd, Pesach, na zeven maal zeven dagen zal op de vijftigste dag Pinksteren zijn, het Wekenfeest. deel 3 : blz 22, zie ook Wekenfeest

Hoe komt Lucas aan die veertig dagen tussen opstanding en hemelvaart ? In het eerste deel van zijn tweeluikliet hij Jezus reeds aan de avond van de dag van zijn opstanding ten hemel varen.

Ja, dat is zo, maar ook de verhalen van dit tweede boek moet je als verhalen lezen en niet als pure geschiedschrijving.

Lucas vond het een goede gedachte in dit tweede deel veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart te laten verstrijken, dan kon hij op de vijftigste dag na Pasen, wanneer het joodse pinksterfeest wordt gevierd, mooi de uitstorting van de heilige Geest laten plaatsvinden.

In het evangelie van Johannes vallen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op n dag en in zekere zin is het ook n gebeuren, maar door ze in de tijd uiteen te leggen kan Lucas de drie aspecten ervan afzonderlijk belichten.

deel 6 : blz 95, het joodse Pinksterfeest

Het verhaal gaat, deel 6 - Nico ter Linden, Pinksteren, blz 95

29
PINKSTEREN VERVULD

HANDELINGEN 2:1-13

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd ...
Denk niet dat het voor de eerste maal Pinksteren is in Isral, het feest wordt al sinds jaar en dag gevierd : Sjavoeot, het Wekenfeest.

Pentecoste, staat er in het Grieks, De Vijftigste Dag, ons woord Pinksteren komt er vandaan. Het is de vijftigste dag na Pasen, voor Lucas een uitgelezen dag om van de uitstorting van de heilige Geest te verhalen. ...

Vijftig dagen liggen er tussen Pesach en Sjavoeot, tussen Pasen en Pinksteren. Oorspronkelijk waren dat oogstfeesten, dankdagen voor het gewas. On het oude Isral werd tweemaal geoogst. Het begon ermee dat met de gersteoogst de eerste sikkel in het koren werd geslagen, dat was met Pasen. ...

Nog even en de oogst zal voltooid zijn, nog zeven weken dan zal deze oogst zijn bekroning vinden in de tarweoogst, dan zal het Pinksteren zijn. Als gij de eerste sikkel in het koren hebt geslagen, moet ge zeven weken aftellen en dan het Wekenfeest vieren, ter ere van God. Dan zal de landman andermaal naar de tempel komen of naar de offerhoogte gaan, nu met twee geheel toebereide broden. Het is de bekroning van de paasbelofte.

Het verhaal gaat, deel 6 - Nico ter Linden, Pinksteren, blz 100, 101

In de loop der tijd zijn de oogstfeesten gekoppeld aan de geschiedenis. Het paasfeest werd het feest waarop de Uittocht werd herdacht, de bevrijding uit de slavernij van Egypte, en het pinksterfeest werd het feest ter gedachtenis van het verbond bij de berg Sina, vijftig dagen later. Daar ontving Isral uit handen van de Eeuwige de heilige Thora, de Tien Woorden, , die - zo weet de Talmoet te vertellen - op Gods bevel door de engelen in zeventig talen werden vertaald, voor alle volken van de wereld.

bron : Naardense Bijbel

Pinksterfeest

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018