amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

kaart 10F

Mantgum kaart

Mantgum

10F - 10f
stafkaart
1:25.000
1-zijdig bedrukt, kleur
gevouwen
gesloten, 28,5 x 12 cm
open, 57 x 48 cm
9789035001053
topografische dienst kadaster
5g
5h
6c
10e
10f
11a
10g
10h
11c
Easterwierrum - Grou - Grouw - Jorwert - Mantgum - Raerd - Reduzum - Weidum - Wergea - Wytgaard
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018