amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
amerigo.nl
© topografische dienst kadaster - 10 Oost Sneek

1:50.000

kaart - schaal 1:50.000 - 1 cm = 500 m
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018