© topografische dienst kadaster - 27 Oost Heerde

1:50.000

kaart - schaal 1:50.000 - 1 cm = 500 m