amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
© topografische dienst kadaster - 5 Oost Harlingen

1:50.000

kaart - schaal 1:50.000 - 1 cm = 500 m