amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas

Congo

de impact van de kolonie op Belgie
Guy Vanthemsche
paperback
328 blz
isbn 9020973762
9789020973761
prijsindicatie € 22,50


Congo
In 1885 kaapt Leopold II voor de neus van de internationale grootmachten Congo weg, een land dat rijk is aan grondstoffen. Het is het begin van een veelbewogen periode uit de Belgische geschiedenis.

Historicus Guy Vanthemsche gaat na welke invloed Congo heeft uitgeoefend op het moederland. Waarom bleef de impact van de kolonisatie op de Belgische binnenlandse politiek zo beperkt ?

Hoe zwaar woog Congo op ons buitenlands beleid ? Hoe groot was de invloed van Congo op de Belgische economie ? En hoe evolueerden de relaties tussen Belgi en het onafhankelijke Congo-Zare ?

boeken over Congo
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018