amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

18 september

brug
Vroeg in de ochtend van de 18e begon het 2e bataljon van het 502e regiment de aanval op Best en liep vast op onverwacht hevige Duitse tegenstand. Het 506e regiment trok op naar Eindhoven. Pas in de buitenwijken van Eindhoven stootte men op krachtige tegenstand. In de Kloosterdreef en omliggende straten werd enige uren verbeten gevochten. Met behulp van Eindhovense burgers en verzetsmensen slaagden zij erwin twee 88 mm-kanonnen onschadelijk te maken en niet lang daarna was Eindhoven bevrijd.
Om half 1 reden twee Britse pantserwagens, verkenners van het 30e korps, Eindhoven binnen. Dit was het eerste contact tussen de 101e divisie en de mannen van Horrocks. Het duurde nog tot half 7 's avonds eer de Britse tanks arriveerden.
Op 18 september ontmoetten Amerikaanse parachutisten en uit het zuiden opgerukte Britse eenheden elkaar in Eindhoven. Maar in en noordelijk van Nijmegen verliep de strijd minder voorspoedig.
Bericht van de Tweede Wereldoorlog, deel 5, Market garden, blz 2073, 2089, 2090
meeuw 101st Airborne
september
feestdag
<<   herftstmaand   >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018