amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Arctica - Claude van de Berge

Claude van de Berge
poŽzie
Arlette Walgraef
fotografie
paperback
64 blz
isbn 9073214971
p leuven
prijsindicatie € 19,95

Arctica

Claude van de Berge verbleef herhaaldelijk in IJsland. Het zilveren landschap speelt de hoofdrol in zijn vorige bundels 'IJsland' en 'Asland', al worden we in de tweede bundel ook met een lavawoestijn geconfronteerd. Dezelfde uitgepuurde, kosmische poŽzie vinden we terug in 'Arctica', zijn nieuwste bundel waarvoor hij naar Oost-Groenland trok.

Het werd een bevreemdende ťn bevrijdende tocht over fjorden en zingende gletsjers. 'Arctica' vervult de lezer met intrigerende, bezwerende poŽzie over ziel en mysterie, gekenmerkt door een heel eigen metaforiek en ritmiek. Een nieuwe mijlpaal in de zoektocht naar de kosmische essentie, naar de samensmelting van onverenigbare tegenstellingen.

De eigen toon, de rust en de zeldzame diepgang van deze metaforische gedichten bezorgen ons een ongewone poëtische ervaring. De begeleidende foto's van Arlette Walgraef zijn eens te meer van een intense schoonheid. Zij vormen als het ware de visuele echo van 'het onuitsprekelijke'.


Claude van de Berge (Assenede, 1945), docentvoordrachtkunst en literatuur, publiceerde reeds een twintig- talliteraire werken: proza en poŽzie. Daarvoor ontving hij o.a. de Dirk Martensprijs en de Prijs van de Vlaamse ProvinciŽn. Zijn werk bevat invloeden van denkers als Hawking, existentiefilosofen als Heidegger en Kierkegaard, maar ook boeddhistische en mystieke referenties als Eckhart of haiku-poŽzie.

Arlette Walgraef, docente voordrachtkunst en literatuur, stelde als landschapsfotografe meermaals tentoon. Haar prachtige foto's maken ook van 'Arctica' een uniek boek. boeken over Groenland
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018