amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Het Egyptische dodenboek

Egyptische dodenboek - Geru

Grote en Kleine Klassieken

Het Egyptische dodenboek is vele eeuwen ouder dan Het Tibetaanse Dodenboek. In grote lijnen hebben beide de bedoeling een gids te zijn voor het leven na de dood.

De spreuken uit Het Egyptische Dodenboek bevat een min of meer losse verzameling teksten, die een verdere ontwikkeling vormen van de zogenoemde Piramideteksten, die ca. 2500 voor Chr. op de wanden van gangen en kamers in de graven der farao's werden aangebracht, en de zogenoemde sarcofaagteksten die tussen ca. 2100 en 1600 voor Chr. op de meestal houten lijkkisten werden getekend.

Het ontbreken van een duidelijke leesbare standaardtekst is er de oorzaak van dat tot op de huidige dag belangrijke stukken van Het Egyptische Dodenboek moeilijk te vertalen en/of te begrijpen zijn. Een volledige vertaling in welke taal ook is daarom nog nimmer verschenen, al zijn grote fragmenten ook in ons land in wijde kring bekend geworden.

De tekst is bijzonder heterogeen: naast louter magische spreuken vindt men duidelijk mystieke, esoterische gedeelten van de verlossing en de opstanding, die bij de mysteriŽn mondeling werden overgeleverd. De mysteriŽn leren de gedragsregels in het leven terwijl het dodenboek er van uitgaat dat deze bekend zijn; het geeft gedragsregels na het overlijden.

De ingewijde moest ook deze regels kennen en de op papyrusrollen meegegeven teksten dienden hem als geheugensteun. Zo wordt het boek van de dode in het leven tot het boek van de levende in de dood.
M.A. Geru
religie
gebonden
260 blz
isbn 9020248316
9789020248319
Ankh-Hermes
prijsindicatie € 19,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018