amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Europese vergelijkende onderzoeken

Europese vergelijkende onderzoeken - Gielisse

A roadmap to success !

Mondeling examen, Multiculturele werkomgeving, Praktische tips

Een carričre bij de Europese overheid ? Werken als Europees ambtenaar betekent een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van concrete doelstellingen op Europees niveau. Uiteraard komt niet iedereen zomaar in aanmerking voor een baan in Brussel.

Om aangenomen te kunnen worden als Europees ambtenaar dient men over zeer goede persoonlijke en professionele kwaliteiten te beschikken en bovendien dient men te slagen voor een algemeen vergelijkend onderzoek. Zulke onderzoeken, die verschillende specialismen afdekken (audit, beheer, economie, landbouw, milieu, personeelszaken, rechten, vertaling), worden met een zekere regelmaat door het Europees Aanwervingbureau georganiseerd en in de landelijke dagbladen aangekondigd.

Nu blijkt in de praktijk dat het selecteren via algemeen vergelijkende onderzoeken (ook wel 'concours' genoemd) niet altijd even bekend is en dus ook vaak een moeilijk te nemen hindernis vormt. In dit boek wordt de procedure van het Europees vergelijkend onderzoek uit de doeken gedaan. Naast een overzicht van de verschillende etappes en praktische tips die hun waarde hebben bewezen om het examen succesvol door te komen, bevat dit boek een aantal voorbeelden en oefenopgaven waardoor de aanstaande kandidaten beter beslagen ten ijs zullen komen.
Robert Gielisse
eu
paperback
316 blz
isbn 9059019172
prijsindicatie € 49,69
Europa
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018