Cornelia Christina Beerens

01.04.1906 - 0

Cornelia Christina Beerens

bron : inv. nr. 29 1920-1938 Inwonenden A-J, archiefnummer 0914, Bevolkingsregister Oisterwijk, inventarisnummer 029, blad 2786, gemeente Oisterwijk, periode 1920-1938

geboren

1.4.1906, 's-Hertogenbosch
Den tweeden April 1906, is voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Hertogenbosch, verschenen Theodorus Beerens, oud 31 jaren, sigarenmaker wonende alhier, die ons heeft verklaard aangifte te doen dat alhier op den eersten April dezes jaars, ten half acht ure, des namiddags, in de woning op den Uilenburg wijk ? 163 is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, dochter van hem comparant en van zijn echtgenoot Johanna Brands, zonder beroep, wonende alhier, en dat aan het kind zijn gegeven de voornamen : Cornelia Christina
Cornelia Christina Beerens
bron [2] : http://denboschpubliek.hosting.deventit.net - G003808, 2/4/1906, geboorte, aktenummer 356

ouders

vader
Theodorus Beerens
moeder
Johanna Brands

getuigen : Charles Louis Pieters [25] en Christianus van Uden [23].

huwelijk ouders

No. 136 - 1896, 12 Augustus. Theodorus Beerens, sigarenmaker, 21 jaar, geboren en wonende in 's-Hertogenbosch, minderjarige zoon van Hendrikus Adrianus Beerens, goederenbesteller en van Agnes Kwaks, zonder beroep, wonende alhier, ter eewie?, - en Johanna Brands, zonder beroep, 27 jaar, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Martinus Brands, overleden en van Henrica Catharina Dorenbosch, zonder beroep, wonende alhier ... huwelijk

getuigen :
Matheus Hubertus Doorenbosch, keurder van visch, 50 jaar, oom bruid
Johannes Kwaks, arbeider, 53 jaar, oom bruidegom
Cornelis Beerens, sigarenmaker, 23 jaar, broer bruidegom
Hubertus Brands, metselaar, 23 jaar, broer bruid

huwelijk Beerens- Brands

bron [2] : 12/8/1896, aktenummer 136, Beerens, Theodorus, Bruidegom, plaats huwelijk 's-HertogenboschIn het jaar 1869, den 13 November Hendrikus Adrianus Beerens, pakhuisknecht, 28 jaar, geboren te Boxtel, 18.1.1841 [zoon van Peter Beerens, overleden 6.1.1854, Boxtel - en Petronella van de Laak, winkelierster, wonende te Boxtel] & Agnes Kwaks, arbeidster, 28 jaar, woonachtig en geboren alhier 25.12.1840 [dochter van Theodorus Kwaks, overleden alhier 3.?.1868 - en Sara de Waal, vischkoopster?]

Beerens-Kwaks

bron : H012104, 13/11/1869, Huwelijken, Aktenummer 162

bron : ??? In het jaar 1875, 21 januari, Hendrikus Adrianus Beerens, pakhuisknecht + Agnes Kwaks, arbeidster, in de Berewoudstraat ??? 52


huwelijk 1 echtegenoot : Bartholomeus Hendrikus Leonardus Freijse
kinderen : Johanna Geertruda Maria Freijse, 5 maanden oud, geboren te Oisterwijk overleden op 30-03-1933 te Tilburg huwelijk 2 echtegenoot : kinderen :
start
beerens
bronnen
freijse
namen
nas
Erwin Nas, amerigo - 2017