amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Eden, Eden, Eden - Pierre Guyotat

Eden, Eden, Eden

Als »Eden, Eden, Eden« in 1970 in Frankrijk verschijnt, wordt het onmiddellijk verboden. De schok die het boek teweegbrengt blijkt uit het publicatieverbod dat 11 [elf !] jaar van kracht blijft !

»Eden, Eden, Eden« speelt in een verdorven, apocalyptisch deel van de Algerijnse woestijn ten tijde van de burgeroorlog. De verschrikkingen die Guyotat daar als dienstplichtige heeft moeten ondergaan, vormen de ingrediënten van dit onrustbarende boek dat is geschreven in een registrerende, observerende stijl waardoor elke vorm van sensatie ontbreekt.

De gruwelijkheden - incest, necrofilie, verkrachting, honger etc. - worden door Guyotats afstandelijke stijl pijnlijk voelbaar gemaakt. Direct na publicatie verwerft Guyotat veel bewonderaars onder Frankrijks meest prominente intellectuelen.

Pierre Guyotat [1940] wordt in 1960 opgeroepen om, in dienst van het Franse leger, te vechten in Algerije. In 1962 wordt hij opgepakt door de Militaire Politie die hem tien dagen lang ondervraagt en beschuldigt van aantasting van het moreel van de troepen en medeplichtigheid aan desertie. Guyotat wordt drie maanden, zonder enige vorm van proces, opgesloten in een onderaardse cel, vervolgens wordt hij overgeplaatst naar een strafbataljon.

Eenmaal terug in Parijs voltooit hij de roman »Ashby«, in 1967 verschijnt »Tombeau pour cinq cent mille soldats« en in 1970 »Eden, Eden, Eden«.

Een boek als dit is niet meer geschreven sinds Sade. (Philippe Sollers)
Een nieuwe mijlpaal en een nieuw begin. (Roland Barthes)
Ik heb nog nooit zoiets gelezen in welke literaire stroming ook. Niemand sprak ooit als Guyotat hier. (Michel Foucault)
Pierre Guyotat
roman
paperback
248 blz
isbn 9074328350
9789074328357
IJzer UItgeverij
prijsindicatie € 22,50
Frankrijk
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018