amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Bersiap! Opstand in het paradijs

Bersiap, Opstand in het paradijs

De Bersiap-periode op Java en Sumatra, 1945-1946

Het boek Bersiap! Opstand in het paradijs is het eerste Nederlandstalige boek dat deze vrijwel onbekende periode in de naoorlogse Nederlands-Indonesische betrekkingen behandelt.

De periode van de Bersiap bepaalde in hoge mate de identiteitsvorming van Indische Nederlanders en droeg bij aan hun massale terugkeer naar Nederland in de jaren vijftig -- waar hen geen warm welkom wachtte.

Het boek is chronologisch opgebouwd en behandelt de verschillende fasen van de Bersiap waarbij wordt ingegaan op de rol van de Japanners en Britten.

Aan de hand van uitgebreid bronnenmateriaal trekt de auteur niet al te vleiende conclusies over de effectiviteit van het Britse optreden en worden ook Nederlandse beleidsmakers niet gespaard. Ook geeft de auteur een korte beschrijving van vrijwel alle bersiapkampen.
dr. H. Th. Bussemaker
geschiedenis
gebonden, 400 blz
isbn 9057303663
Walburgpers
prijsindicatie € 39,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018