amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Lampersari, nog niet voorbij

Lampersari, nog niet voorbij

Het geheugen is precies en genadeloos: zevenenveerig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in november 1992, begon het met niet aflatende dwang datgene wat kennelijk al die jaren was weggedrukt, weer aan Lavina Kruisman op te dringen, onontkoombaar.

Pas na het beëindigen van een aantal levenstaken - school, studie, les geven, kinderen opvoeden, haar bejaarde moeder verzorgen - was er blijkbaar ruimte vrij gekomen voor herinneringen die verbijsterend direct en scherp ineens de tijd afbraken en haar terugplaatsten in de oorlog.

Gesprekken met vrienden en bekenden deden haar er tenslotte toe besluiten de verhalen te voorzien van een inleiding met enige informatie over de oorlog in de Pacific, gevolgd door een toelichting op de kampen op java, want géén van die vrienden bleek ook maar enig idee te hebben van wat zich in de overzeese gebiedsdelen onder de Japanse bezetting heeft afgespeeld.


Lavina Kruisman [1933] is oud-docent Nederlands. LAMPERSARI, NOG NIET VOORBIJ is haar eerste boek. Na rijp beraad besloot ze dit boek vol herinneringen onder pseudoniem te laten verschijnen, omdat de familie niet meer herinnerd wil worden aan de oorlog, en zeker niet door buitenstaanders. - boeken over Java
Lavina Kruisman
herinneringen
paperback
128 blz
isbn 9057860325
servo
prijsindicatie € 13,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018