amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Keizers en Shogun - W.J. Boot

W.J. Boot
geschiedenis
paperback, 127 blz
isbn 9053565302
prijsindicatie € 15,65

Keizers en Shogun

Een geschiedenis van Japan tot 1868

Deel 1 uit de nieuwe serie 'Licht op Japan'

Tot het einde van de negentiende eeuw was Japan een klein, afgelegen eilandenrijk in de luwte van het Aziatische vasteland, waarvoor niemand veel belangstelling had en waarvan men in de rest van de wereld niets tot weinig wist.

Het feit dat Japan nu een belangrijke rol op het wereldtoneel speelt, maakt dat de Japanse geschiedenis voor ons belangrijk is geworden. In de periode die dit boek behandelt (300 v. Chr. - 1868) is de basis gelegd voor Japans huidige ontwikkeling.

De verwevenheid met de Oost-Aziatische cultuur, het uitgesproken aristocratische karakter van de maatschappij en de uitzonderlijke relatie tussen keizer en shogun, waarin feitelijke macht en legitimering van die macht waren gesplitst, zijn onderwerp van deze beknopte inleiding in de Japanse staatsgeschiedenis.

W.J. Boot is hoogleraar Taal en Cultuur van Japan aan de Universiteit Leiden.
Erwin Nas - kunst, cultuur, & reizen - amerigo, 2018