amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
10

Léon Buskens
recht
gebonden, stofomslag
674 blz
isbn 9054600209
9789054600206
Bulaaq
prijsindicatie € 25,00

Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko

Volgens de regels van het internationaal privaatrecht kan Marokkaans familierecht worden toegepast op Marokkanen die in Nederland en België wonen. Dit boek is een inleiding in het Marokkaanse familierecht zoals vervat in de Mudawwana en het biedt een uitgebreide beschrijving van de bepalingen, de achtergronden van het islamitisch recht en de Marokkaanse rechtspraktijk.

Het is opgezet als een drieluik. Het eerste deel is een gedetailleerde analyse van de eerste drie boeken van de Mudawwana, over huwelijkssluiting en -ontbinding, afstamming, voogdij, onderhoudsplicht en echtelijke samenwoning. Verder behandelt het aanverwante wetgeving uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht. Het plaatst deze regels in het geheel van het Marokkaanse rechtsbestel.

Dan volgt een bespreking van de werkzaamheden en bevoegdheden van de cudul, de beroepsgetuigen die een essentiële rol vervullen bij het opstellen van huwelijks- en verstotingsakten. Nederlandse en Belgische rechters, advocaten en ambtenaren van de Burgerlijke Stand komen vaak met hun akten in aanraking.

Het derde deel beschrijft de beleving en werking van de wettelijke regels in het alledaagse leven in Marokko, zowel in de stad als op het platteland. De lezer krijgt aldus een beeld van de verhouding tussen wet, werkelijkheid en lokale gewoonten.

De auteur besluit met een beschouwing over de plaats van het Marokkaanse familierecht in de Nederlandse rechtsorde.


Uitvoerige registers op artikelen uit de Mudawwana en andere wetgeving, op trefwoorden en personen maken dit handboek tot een eenvoudig en gemakkelijk toegankelijk naslagwerk voor: rechters, advocaten en notarissen, ambtenaren van de Burgerlijke Stand, Raden voor de Kinderbescherming, beleidsmakers en hulpverleners.


Prof.dr. Léon Buskens [1962] studeerde culturele antropologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was vervolgens als onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, waar hij promoveerde. Thans is hij als hoogleraar Recht en cultuur van de islam werkzaam bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en als universitair docent Islamitisch recht bij de Faculteit der Letteren en der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018