amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Transit MongoliŽ

steppenland in verandering + DVD

MongoliŽ kennen we van haar welhaast grenzeloze graslanden en ruige, sinds Djenghiz Khan vreedzaam rondtrekkende nomaden. Maar het bevindt zich sinds de val van het communisme in een kritische tweespalt.

Met eigenzinnige betrokkenheid biedt fotograaf en filmer Robin Noorda ons niet alleen een overweldigend beeld van de wijdse Mongoolse natuur en haar gastvrije inwoners, maar ook van haar moeizame worsteling met de moderne tijd.

Hij besteedt aandacht aan de schaduwzijde van haar rijkdom aan mineralen, die nietsontziende westerse ontginningmaatschappijen aantrekken en de dagelijke strijd voor een menswaardig bestaan, waarvoor de meeste Mongolen zich zien gesteld. Met als dieptepunt het tragische lot van zwervende straatkinderen die in de hoofdstad Ulaan Baator in betonnen kelders van de stadsverwarming, de ijskoude winternachten proberen door te komen.

Noorda reisde de afgelopen vier jaren tijdens de zeer verschillende seizoenen naar de uithoeken van MongoliŽ en plaatst de uitersten van land en samenleving in een kritisch perspectief.

Het boek bevat tevens een dvd met Noordaís documentaire ĽShivering Beautyę. Hierin gidst de muziekcultuur, o.a. door het Nationale Mongoolse Ensemble, de toeschouwer langs de contrasten van het steppeland in ontwikkeling.
Robin Noorda
reisgids
gebonden + dvd
128 blz
isbn 9056701800
9789056701802
Asoka
prijsindicatie € 28,95
Erwin Nas - kunst, cultuur, & reizen - amerigo , 2017