amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

astrologie

astrologie

detail overkapping Centre Pompidou - Metz

Astrologie een cursus voor beginners en gevorderden

De auteur gaat er van uit dat er geen goede / slechte, gemakkelijke / moeilijke horoscopen zijn, maar dat alles afhangt van wat iemand doet met de door de horoscoop gesymboliseerde basismogelijkheden.
Door de grote hoeveelheid informatie een prima naslagwerk !

Astrologie - Halbe van der Velde, astrologie, paperback, 420 blz, isbn 906378161X, 9789063781613

Astrologisch ABC

Het Astrologisch ABC is een geslaagde poging alle belangrijke astrologische begrippen kort en krachtig te omschrijven en te combineren zonder dat hun diepere achtergrond daardoor verloren gaat.

De titel maakt waar wat hij belooft: een compacte behandeling van zowel de positieve als de negatieve kanten van alle mogelijke constellaties van een horoscoop, zonder daarbij in herhalingen of in lege woorden te vervallen. Wat over de dierenriem, tekens, planeten, ascendant, maansknopen, onderlinge aspecten en de daarbij behorende correspondenties gezegd wordt, snijdt niet alleen hout, maar biedt tevens, ook voor de leek, de mogelijkheid een horoscoop te maken en te duiden.

Prettig van dit »ABC« is, dat het uitgebreid ingaat op onze expressie- en ontplooiingsmogelijkheden en het niveau dat we daarin kunnen bereiken. De opbouw van het boek is logisch en helder - ook typografisch -, de schrijftrant eenvoudig, van vakmanschap getuigend, de uitleggingen kort, begrijpelijk en praktisch bruikbaar. Met »Planeten in teken, huis en aspect« van Robert Hand zonder meer de meest geslaagde astrologische leidraad van de laatste vijftig jaar.

Astrologisch ABC - Hajo Banzhaf & Anna Haebler, astrologie, paperback, 304 blz, isbn 906378323X, 9789063783235

Psyche en Astrologisch Symbool

Een astrologische beschouwing over psychische energieën

Door de toevoeging van psychologische begrippen aan het gangbare astrologische begrippenkader krijgen de tot nu toe gebruikte astrologische inhouden niet alleen een begrijpelijker, maar bovendien een veel wijder perspectief.

Karen Hamaker gaat van het standpunt uit dat een horoscoop een wegenkaart is van het onbekende gebied van de psychische mogelijkheden van een mens, dat gaandeweg verkend en ontwikkeld moet worden.

Psyche en Astrologisch Symbool - Karen Hamaker-Zondag, astrologie, paperback, 242 blz, isbn 906378001X, 9789063780012

Werkboek moderne uurhoek-astrologie

Uurhoekastrologie is een vorm van astrologie waarmee je aan de hand van een reeks duidelijke duidingsregels horoscopen van gebeurtenissen en vragen kunt duiden. Deze tak van de astrologie blijkt een belangrijk instrument te zijn om politieke en historische gebeurtenissen te kunnen begrijpen en nieuwe ontwikkelingen te kunnen voorspellen.

Ook belangrijke en indrukwekkende gebeurtenissen zoals rampen, ongelukken, oorlogen kunnen ermee geanalyseerd worden, en op basis van landenhoroscopen kun je ontwikkelingen binnen het betreffende land voorzien en globaal voorspellen.

Karen laat aan de hand van een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de afgelopen decennia zien hoe je de uurhoekastrologie kunt toepassen en hoe fascinerend deze techniek is en illustreert alles aan de hand van veel horoscopen.

Er zijn hoofdstukken gewijd aan onder meer de kernramp in Tsjernobyl, de vliegramp in de Bijlmer, de aardbeving van Kobe, de Golfoorlog, Rusland en het G.O.S., Israël en de PLO, de horoscoop van het Verenigde Duitsland, de Navo contra Milosevic, en een indringende analyse van de horoscopen die samenhangen met de recente aanslag op het WTC in New York van 11 september 2001.

Tot nu toe was er geen enkel boek over deze belangwekkende toepassing van de uurhoekastrologie, een múst voor astrologen.

Werkboek moderne uurhoek-astrologie - Karen Hamaker-Zondag, astrologie, paperback, 250 blz, isbn 907489979X, 9789074899796

<<     >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018