amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Valse dageraad - Aken

Jan van Aken
historische roman
paperback
535 blz
isbn 9044612697
9789044612691
prijsindicatie € 15,95

bestel boek

De valse dageraad

We schrijven het jaar 1065. Een oude monnik krabt in zijn cel een bijbel schoon, zodat hij, voor hij zal sterven, op het vrijgekomen perkament zijn levensverhaal kan vastleggen.

Het is het verhaal van de smidszoon Hroswith, die vogelvrij wordt verklaard omdat hij het aanlegt met de dochter van een graaf. Hij vlucht naar Engeland, lijdt schipbreuk, wordt als slaaf verkocht, en dan beginnen lange omzwervingen die hem over de grote rivieren van Rusland naar Damascus voeren.

Als Hroswith, inmiddels een geleerd man, na jaren terugkomt in de lage landen, wordt hij, ongewild pion in een politiek machtsspel: keizer Otto de derde, die Rijksdag houdt in Nijmegen, verzamelt talentvolle mensen om zich heen en wil dat Hroswith meewerkt aan het verwezenlijken van zijn droom. Hroswith volgt het rondreizende hof naar Rome, waar de gebeurtenissen in een stroomversnelling raken.

In 'De valse dageraad' zien Hroswiths tijdgenoten voortekenen van de Apocalyps: zal het gekluisterde Beest uit de Openbaringen worden ontketend?


boeken over de Middeleeuwen .
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018