amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
geschiedenis

Nederland 1500 - 1815

De eerste ronde van moderne economische groei

Moderne economische groei is in Nederland begonnen. Terwijl in de rest van Europa pas eind achttiende, begin negentiende eeuw de eerste cyclus van start ging, voltrok zich in Nederland van 1500 - 1815 de eerste ronde van moderne economische groei.

Nederland viel in die periode op door de hoge graad van verstedelijking, door het hoge verbruik van energie, door een zeer ontwikkeld productieniveau. De bevolking was goedgeschoold, en er was een wereldwijd handelsnetwerk met gigantische pre-multinationals.

Er bestond een geavanceerd belastingstelsel, een immense staatsschuld, een verstopte arbeidsmarkt, een grote mate van verdraagzaamheid en een bloeiende en opvallend gedemocratiseerde geestelijke en materiële cultuur.

Al deze facetten, die onmiddellijke parallellen met actuele ontwikkelingen oproepen, worden door Jan de Vries en Ad van der Woude op een zeer toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde wijze beschreven.


inhoud

deel I inleiding

deel II structuren
Ruimte en tijd
De mensen
Het geld
Drie vragen
deel III sectoren
De landbouw
De visserij
De nijverheid
Handel en scheepvaart voor 1650
Handel en scheepvaart na 1650
deel IV analysen
Stad en land
Levensstandaard en arbeidsmarkt
Macro-economische beschouwingen

deel V
Epiloog
Jan de Vries
Ad van der Woude
geschiedenis
paperback
894 blz
isbn 9050186483
9789050186483
prijsindicatie € 25,00
bestel boek
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018