amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Wereldrevolutie

Wereldrevolutie

Communistische beweging van Marx tot Kim Jong Il

In dit boek probeert Erik van Ree zijn eigen antwoord te geven op de vraag waarom in de twintigste eeuw tientallen miljoenen mensen van over de hele wereld hun lot verbonden aan het communisme. En waarom zij er, verenigd in straf georganiseerde partijen, in slaagden een substantieel deel van de wereld in hun greep te krijgen.

Elk antwoord op zulke grote vragen blijft noodzakelijkerwijze beperkt en eenzijdig. Wat blijft is het beeld van een beweging die in naam van het Verlichtingsideaal van de gelijkheid moord en doodslag zaaide; een groep van mensen die, in de vaste overtuiging het historische gelijk en de rechtvaardigheid aan hun kant te hebben, voor niets of niemand terugdeinsden en het ene na het andere land aan zich onderwierpen.

In de communistische beweging verzamelden zich door machtshonger gedreven romantici, dichtende massamoordenaars en cynische fanatici, bureaucraten en jaknikkers die droomden van de grote utopie. De vraag waar in deze van paradoxen doortrokken beweging het idee eindigde en het eigenbelang begon, is niet meer te beantwoorden. De kameraden wisten het zelf niet meer.

Van Ree geeft bijzondere aandacht aan de rol die de individuele leiders speelden en spelen. Een eurocentrische benadering wordtvermeden. Het communisme buiten Europa en de Sovjet-Unie krijgt zijn volle, verdiende aandacht; niet alleen het Chinese communisme, maar ook minder bekende bewegingen zoals de guerrilla’s in Colombia en op de Filippijnen, het Peruaanse Lichtend Pad en de Nepalese maoïsten.

Erik van Ree [1953] is als universitair docent verbonden aan de opleiding Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam. In 1988 promoveerde hij aan dezelfde universiteit. Van 1973 tot 1981 was hij actief in diverse maoïstische organisaties. Daarna is hij zich met de studie van het communisme en het stalinisme blijven bezig houden.
Erik van Ree
geschiedenis
gebonden
512 blz
isbn 9053303952
prijsindicatie € 9,90
bestel boek
geschiedenis
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018