amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Verhaal van de kinderkruistocht - Droste

Het verhaal van de kinderkruistocht

In het jaar 1212 heeft volgens kroniekschrijvers uit het midden van de 13de eeuw een kinderkruistocht plaatsgevonden. Geen veroveringstocht van zwaar bewapende ridders, maar een pelgrimstocht van kinderen, komend uit Frankrijk, het Rijnland en de Lage Landen.

Of het een tocht geweest is van kinderen of van paupers, op drift geraakt door hongersnood en ziektes, staat niet vast. Volgens verschillende kronieken zijn er twee leiders geweest, allebei geroepen door de Heer zelve: de herdersjongen Stephen van Gloies in de Vendôme en de student Nikolaus van de kathedraalschool uit Keulen.

Hoevelen het er geweest zijn: honderdduizend zoals sommige monniken schrijven of maar enkele duizenden? Vast staat wel dat grote groepen armzalige lieden de tocht naar Genua en Venetië ondernomen hebben tussen mei en augustus van het jaar 1212. Er zijn getuigenissen uit Trier, Speyer, Schäftlarn aan de Isar, maar ook uit Piacenza en andere plaatsen, die nauwkeurig hebben opgetekend wanneer het leger daar doortrok.

De weinigen die de havens bereikten zouden door dubieuze kooplieden aan boord gelokt zijn om te eindigen op de slavenmarkten van Algerije.

Een verhaal, maar wel een verhaal dat door professor Flip G. Droste gebaseerd is op de verslagen zoals die te vinden zijn in de oude handschriften van kloosters en abdijen.

Flip G. Droste
historie
paperback, 248 blz
isbn 9059114086
9789059114081
prijsindicatie € 14,95
bestel boek
Middeleeuwen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018