amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Verwaerloosde Formosa

Molewijk
geschiedenis
gebonden
244 blz
isbn 9060117115
9789060117118
Walburg Pers
€ 25,95

bestel boek

't Verwaerloosde Formosa

Een uniek en nooit eerder herdrukt verslag uit 1675, geschreven door de laatste gouverneur van Formosa, over de aanwezigheid van de VOC op dat eiland en haar verdrijving door de Chinese piraat Coxinga.

Tijdens de twee eeuwen van haar bestaan is de Verenigde Oost-Indische Compagnie in het gebied tussen Kaap de Goede Hoop en Japan zeer actief geweest. Hoewel er de laatste jaren veel aandacht is geweest voor de VOC, is daarbij één aspect sterk onderbelicht gebleven: het eiland Formosa, tegenwoordig veelal Taiwan genaamd. Dit eiland is in de periode 1642-1662 een bezitting van de Compagnie geweest.

Begin 1662 waren de Nederlanders na een beleg van enkele maanden gedwongen het fort Zeelandia over te geven aan de Chinese piraat Coxingha. Gouverneur Coyett werd aanvankelijk door de Compagnie beschuldigd van hoogverraad en tot levenslang veroordeeld. Later mocht hij toch weer naar Nederland terugkeren.

In 1675 verscheen toen zijn ''t Verwaerloosde Formosa', waarin hij het beleg en de voorgeschiedenis daarvan beschreef en zijn eigen rol nader toelichtte. Deze unieke en scherp geschreven verhandeling is echter sindsdien nooit herdrukt. Geheel ten onrechte, aangezien dit werk in feite een van de weinige contemporaine geschiedwerken is die destijds door Compagniesdienaren zijn geschreven.


boeken over de VOC
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018