amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Heeren in zaken

P. Grimm
geschiedenis
paperback
112 blz
isbn 9060119037
walburg pers
prijsindicatie € 16,95

bestel boek

Heeren in zaken

De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie

De Verenigde Oost-Indische Compagnie was één van de meest succesvolle handelsondernemingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Naast vestigingen in steden als Amsterdam, Middelburg en Delft, had de Compagnie ook belangen in de Maasstad: de Kamer Rotterdam.

Nooit eerder verscheen een samenvattend onderzoek over het aandeel van Rotterdam in de VOC. 'Heeren in zaken' voorziet in deze lacune. Het boek legt een wijdvertakt netwerk bloot van familierelaties, ambten en functies van plaatselijke regenten. Aan de hand van levensbeschrijvingen van enkele bewindhebbers - de 'havenbaronnen' van toen - wordt een indringend beeld geschetst van de Rotterdamse handelselite. In hun strijd om een vooraanstaande positie binnen de VOC werden zelfs financiële manipulaties niet geschuwd.

Daarnaast vertelt 'Heeren in zaken' de geschiedenis van de handelsactiviteiten van de Kamer, het personeel en de betekenis van de VOC voor Rotterdam. De informatieve tekst onder redactie van Peter Grimm, conservator van het Historisch Museum Rotterdam, maakt 'Heeren in zaken' een aanrader voor liefhebbers van de stad Rotterdam en haar maritieme geschiedenis.


boeken over de VOC
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018