amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Middeleeuwen - Boer

Middeleeuwen

De middeleeuwse periode van de Europese geschiedenis is voor de vorming van de Europese samenleving en beschaving van groot belang geweest. Dit handboek biedt een overzicht van de ontwikkelingslijnen in die periode.

Het boek draagt een andere signatuur dan de meeste bestaande, vergelijkbare werken.

De auteurs hebben gekozen voor een benadering waarin, naast politiek-staatkundige ontwikkelingen, afzonderlijk aandacht wordt gegeven aan sociaal-economische dynamiek en aan de ontwikkelingen op geestelijk, religieus en cultureel gebied.

Bovendien bevat het boek een typologisch overzicht van middeleeuwse bronnen.

D.E.H. de Boer, J. van Herwaarden en J. Scheurkogel
D.E.H. de Boer
geschiedenis
gebonden, 452 blz
isbn 906890485X
9789068904857
prijsindicatie € 56,85
bestel boek
middeleeuwen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018