amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Niet als meester, maar als moeder

Niet als meester maar als moeder

Het conflict tussen scholing en vorming bij Abaelardus en Bernardus

In 1141 komt het te Sens tot een veroordeling van de leerstellingen van Pierre Abélard. Als de drijvende kracht achter het proces wordt Bernard van Clairvaux beschouwd.

Traditioneel ziet men in deze confrontatie een reactie van de behoudsgezinde krachten binnen de Kerk tegenover het vrije denken. Klooster en school komen tegenover elkaar te staan als twee denkvormen die elkaar uitsluiten: een onderwerping aan het gezag van de overlevering of een kritische instelling tegenover de wereld en haar gezagsdragers.

Dit beeld is wat al te eenvoudig en ongenuanceerd. In Sens kwam het weliswaar tot een botsing maar niet zozeer tussen een conservatieve en progressieve denkstroming, als wel tussen twee verschillende opvattingen over de aard en de essentie van het onderwijs en over de rol en de betekenis van de meester hierin.


Wim Verbaal is verbonden aan de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Romaanse talen, van de Universiteit van Gent, en secretaris van het Nederlands Klassiek Verbond. Hij publiceerde over de geschiedenis van oudheid en middeleeuwen, met name over het leven en werk van Abélard en dat van Bernard van Clairvaux.
Wim Verbaal
filosofie
paperback
216 blz
isbn 9077070036
9789077070031
prijsindicatie € 37,90
bestel boek
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018