amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Over de val van de duivel

Anselmus van Canterbury
middeleeuwen
gebonden
176 blz
isbn 9077070060
9789077070062
Klement
prijsindicatie € 10,00

bestel boek

Over de val van de duivel

Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Arjo Vanderjagt

Anselmus van Canterbury [1033-1109] trachtte de hoofdpunten van het christelijk geloof voor het verstand aannemelijk te maken met behulp van scherpzinnige taalanalyses en didactische regels. Hij wordt daarom wel 'de vader van de scholastiek' genoemd.

Maar hoewel hij de geschriften en leerstellingen van de kerkvaders goed kende, doet hij in zijn wijsgerig en theologisch werk vrijwel nooit een beroep op een andere autoriteit dan die van het verstand.

In zijn 'De casu diaboli' [Over de val van de duivel] gaat Anselmus op heel oorspronkelijke wijze in op een van de meest fundamentele kwesties in de christelijke ethiek, namelijk hoe het kwade kon ontstaan zonder dat God daarvan de oorzaak genoemd mag worden.

Hij schetst hier vooral de filosofische problematiek die gegeven is met het drama van God en duivel. Wat is de oorsprong van het kwade ? Hoe kon dat kwade een engel die rechtvaardig was, in zijn macht krijgen ? En hoe ontkomt God aan de beschuldiging: jij bent de schepper van alles en dus ook van het kwade ?

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018