amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Romeinse Rijk

Vreemd volk

Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld

De woorden integratie, discriminatie, xenofobie, allochtonen en autochtonen vullen bijna dagelijks de kranten. Dat het Griekse en Romeinse woorden zijn die verwijzen naar een zeer oude vreemdelingenproblematiek in minder bekend. Fik Meijer, onze verslaggever vanuit de oudheid, laat zien dat oude geschiedenis verrassend actueel kan zijn.

Vreemd volk begint bij de elitaire samenleving van de Homerische helden en eindigt in de late Romeinse oudheid. Fik Meijer berschrijft hoe de Grieken volkeren die ze van een afstand kenden langs de meetlat van hun eigen normen en waarden legden. Spartaanse en Atheense burgers discrimineerden buitenstaanders en slaven op een manier die er niet om loog.

Na de verovering van het Perzische rijk door Alexander de Grote werden de Grieken geconfronteerd met de vreemde volkeren waarover hun voorouders zich altijd denigrerend hadden uitgelaten. Spanningen waren onvermijdelijk. Fik Meijer schetst de moeizame integratie van de Grieks-Macedonische eilanden en de autochtonen bevolkingen.

Ook de Romeinen waanden zich superieur en onderdrukten de onderworpenen. Geleidelijk sleten de scherpe kantjes af en werd Rome een smeltkroes. Vreemdelingen pasten zich aan, maar de autochtone Romeinen bleven zich verzetten.

Ook de problemen die de christenen de Romeinen bezorgden komen uitgebreid aan bod. Het heeft er alle schijn van dat men niet goed raad wist met deze jonge godsdienst. Een medogenloze machtsstrijd was het gevolg, met een afloop die voor het Romeinse rijk verstrekkende gevolgen had ...
Fik Meijer
oudheid
paperback, 300 blz
9789025334277
isbn 902533427X
prijsindicatie € 19,95
bestel boek
oudheid

Romeinse Rijk
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018