amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

VOC boeken

Reisjournaal

Op reis met de VOC

Reisjournalen van vrouwelijke passagiers zijn zeldzaam. Uit de VOC-periode zijn er slechts twee bekend: dat van Johanna en Helena Swellengrebel uit 1751 en het onlangs ontdekte exemplaar van Maria en Johanna Lammens uit 1736.

Op reis met de VOCIn 1609 benoemden de Staten-Generaal, op voorstel van de directie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Pieter Both (1568-1615) uit Amersfoort tot de eerste gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indi.

Eerste landvoogd Pieter BothEerste landvoogd Pieter Both

't Verwaerloosde Formosa

Een uniek en nooit eerder herdrukt verslag uit 1675, geschreven door de laatste gouverneur van Formosa, over de aanwezigheid van de VOC op dat eiland.

't Verwaerloosde Formosa

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018